Jeśli odczuwasz następujące dolegliwości powinieneś skorzystać z konsultacji psychiatrycznej:
-zaburzenia pamięci,
-smutek, przygnębienie (w stopniu wyraźnie nieprawidłowym dla danej osoby),
-utrata energii, wzrost męczliwości,
-zmniejszona zdolność do podejmowania decyzji, niezdecydowanie,
-zmniejszona aktywność, spowolnienie,
-zaburzenia snu (wzrost lub spadek senności),
-myśli samobójcze,
-stały niepokój wewnętrzny,
-uporczywe bóle lub zmęczenie (nie spowodowane chorobami somatycznymi),
-wzmożona drażliwość, nerwowość, wybuchowość,
-nadmierna nieśmiałość (czerwienienie się, drżenie) w sytuacjach oceny przez innych ludzi,
-napadowe – kołatanie serca, poty, drżenie, duszności, dławienie się (poczucie "guli w gardle"), ból w klatce piersiowej (wykluczona przyczyna sercowa), nudności, zawroty głowy, uderzenia gorąca, zimne dreszcze, napięcie, ból mięśni,
-natrętne myśli lub czynności,
-dolegliwości somatyczne nie mające potwierdzenia somatycznego.